fbpx
0
Karriär

Från idé till eget företag – tips på hur du startar eget bolag

3 november, 2020

I betalt samarbete med Onlineprinters.

Vägen till att driva ett eget företag kräver konkret planering, idéer, kreativitet och mod. Att ta sig utanför din comfort zone. Det gäller förstås alla – men kanske i synnerhet oss kvinnor, som hittills varit tydligt underrepresenterade bland företagare i Europa. 2019 var andelen kvinnliga grundare som startade eget bolag knappt 16 %. Här finns alltså både utvecklingsbehov och massor av potential. Så hur gör man då vägen till att starta eget bolag så smidig som möjligt?

Skäl och motivation till att ta steget till eget företag

Det finns många skäl till att vi kvinnor vill starta eget bolag, och dessa skäl utgör en viktig grund för en karriär som entreprenör. En rapport från Allbright visar att 49% kvinnor vill starta eget bolag för att de gärna vill känna stolthet över att äga någonting som de själva har skapat, medan 26% svarade att motivationen bakom att driva eget bolag är att vara sin egen chef. Motivationen är stor, men hur går man från dröm till verklighet? 

Här följer några av våra tips och råd för att sätta igång

 • Precisera skälen till att du vill starta ett företag
 • Definiera ramvillkoren för uppstarten
 • Tro på din egen förmåga -> ha ett positivt mindset
 • Bygg upp ett nätverk där ni hjälper varandra
 • Hitta mentorer och förebilder
 • Hitta rätt finansiärer
 • Bygg aktivt upp ditt varumärke

Konkreta vägar till att starta eget: Kom igång från början

Om man vill driva företag så finns det flera alternativ att välja mellan; uppstartsbolag, franchising eller företagsöverlåtelse. Uppstartsbolag är ett bolag du skapar från grunden. Franchising innebär att ett oberoende företag använder ett redan befintligt koncept mot en avgift till varumärkesägaren. Fördelarna är att erfarenhet och marknadsföring redan är på plats. Däremot har du en begränsad handlingsfrihet, eftersom företaget måste agera enligt vissa ramvillkor. Ett annat alternativ till att driva ett eget företag är företagsöverlåtelse, att ta över en befintlig verksamhet. Här behöver man tänka på i vilken utsträckning det befintliga företagskonceptet rimmar med förväntningarna på den personliga yrkesutvecklingen. 

Kvinnliga nätverk: Ta dig hjälp av kvinnliga experter

Vikten av nätverkande kan inte nog betonas. Under uppstarten av företaget gäller det att redan tidigt nätverka med andra. Detta kan till exempel ske på evenemang eller via sociala medier. Utöver ämnes- och branschspecifika nätverk finns även nätverk av kvinnor för kvinnor, likt vår Her Way frukostklubb You can sit with us frukostklubb grundades hösten 2019 med en längtan att få dela med sig av de fantastiska kvinnor vi mött på vår väg. Att få bygga broar mellan olika kvinnor, finna möjligheter för samarbeten längst vägen och hjälpa varandra framåt.

Det är också klokt att utse en eller flera kvinnliga mentorer i sitt nätverk. Kvinnor som har erfarenhet av att driva företag är viktiga förebilder. De kan också ge ovärderliga råd och tips till kvinnor som precis startat eget och uppmärksamma eventuella brister och luckor i affärsplanen. Det innebär uppriktig feedback, men med den professionella distans som krävs.

Hitta investerare och finansiärer

En ekonomiskt stabil grund är lika viktig som fackkunskaper och moraliskt stöd. Den som inte själv har det startkapital som krävs kan ta sig hjälp av externa investerare och finansiärer. Här kan det löna sig att hålla utkik efter liknande bolag och affärsmodeller, och ta reda på vilka finansiärer som står bakom dessa. En annan strategi är att först bena ut vilken typ av investerare och investeringar som krävs, och utgå från detta i sökandet. Ett modernt exempel på detta är crowdfunding via olika plattformar.

Utrustning, representation och mindset som passar ditt eget företag

Positionering är en avgörande faktor för att du ska lyckas som egenföretagare. Det innebär bland annat att bygga upp det egna företaget som ett starkt varumärke redan från start. Använd gärna olika hjälpmedel och verktyg för att stärka företagets image. Här är möjligheterna näst intill oändliga; från en snygg företagslogga till företagsspecifik affärsutrustning till kunder och i marknadsföringssyfte.

Lika viktigt som goda idéer, fackkunskaper, noggrann planering och ett professionellt nätverk är det att ha rätt mindset. Det innebär att tänka positivt, att tro på sig själv att man kommer att lyckas, och omringa sig av människor som stöttar dig och din affärsidé. Det betyder inte att man ska blunda för att 

Text Nathalie Rajic

Foto Her Way

  Lämna en kommentar

  Nyhetsbrev