fbpx

Styrkan i att säga förlåt

Du, förlåt.” ”Det var fel av mig.” ”Jag är ledsen.” Vi alla befunnit oss i situationer där vi snäst en sårande kommentar, gjort ett ordentligt övertramp, eller måttat in ett verbalt slag under bältet. Oftast tänker vi oss inte för, men ibland händer det att vi sårar någon medvetet. Men oavsett vad som har gjorts (och varför) blir det oftast inte riktigt bra innan vi erkänner vårt snedsteg och är villiga att helhjärtat be personen om ursäkt. Men hur levererar man egentligen en ordentlig ursäkt? Vad ska det vara bra för? Och hur kommer det sig att ett enkelt ”förlåt” kan känns så fruktansvärt svårt?

Varför är det så jobbig?
Det är allt ifrån roligt att behöva erkänna att man har gjort fel, men varför är det så att vissa tycker att en ursäkt känns mycket jobbigare än andra? Det är såklart olika från person till person, men vissa har till exempel extra svårt att be om förlåt då dom känner att dom förlorar en del av sin värdighet genom att behöva erkänna att dom har gjort fel. Andra tar det mer personligt och anser att en ursäkt blir ett bevis på att man är otillräcklig som person.

För de allra flesta av oss handlar nog svårigheten om att säga förlåt om att vara tjurskallig och stolt. Det finns nämligen en vanlig uppfattning om att om man är den första personen som ber om ursäkt efter ett gemensamt gräl blir ens ursäkt ett bevis på att man är den enda personen som har haft fel, samt att motparten inte kommer att ta något som helst ansvar. Men nu är det faktiskt så att en ursäkt inte går ut på att bevisa vem som haft rätt eller fel, utan det handlar om att du tar ansvar för dina handlingar och visar att du förstår konsekvenserna av dom. En uppriktig ursäkt handlar heller inte om att du ska förlåtelse, det handlar om att du ska ge någon verktygen till att läka de sår som du har orsakat. Så dumpa egot. Din ursäkt handlar inte om att rättfärdiga det du gjort eller reaktionen du skapat – det handlar om att be om ursäkt för själva företeelsen.

Våga visa dig sårbar
En av anledningarna till varför ursäkter är så viktiga för oss människor är att dom agerar som bevis på att vi på en individnivå förstår att vi har gjort fel. Att be om ursäkt handlar om att våga visa oss sårbara och erkänna våra brister, så att vi öppet kan ta ansvar för våra handlingar och att visa att vi förstår konsekvenserna av det vi gjort. På så sätt öppnar vi även upp för en värld av möjligheter mellan oss och individen vi precis har sårat. En uppriktig ursäkt där vi poängterar att det är vi, inte dom, som har gjort något fel, hjälper inte enbart personen vi har sårat att kunna läka de emotionella skador vi orsakat – det hjälper oss även att återställa positiva känslor, bekräfta att vi har delade värden, och att inleda en kommunikation gällande lösningen av problemet.

Genom att ta ansvar och att öppna upp för det vi gjort kan våra ursäkter hjälpa till att rädda och reparera relationer som våra handlingar har satt på spel, samt att få människor att återigen känna sig trygga i vår närvaro. På så sätt kan vi aktivt jobba för att minimera de negativa effekterna av en konflikt, stärka våra relationer, och minimera riskerna för framtida missförstånd. För törs du visa dig sårbar, kan vi lova dig att dina medmänniskor kommer våga göra det samma.

Vad gör en ursäkt med hälsan?
En uppriktig ursäkt kan göra mycket, men den har till exempel förmågan att avväpna personer från deras ilska, och därmed förhindra ytterligare missförstånd. Genom att via en ursäkt få möjligheten att läka emotionellt kan man börja känna förlåtelse och empati för personen som betett sig illa – något som är oerhört viktigt för vår fysiska och mentala hälsa. När vi håller agg och vägrar att ge eller ta emot ursäkter påverkar det vår hälsa negativt. Om en situation inte känns helt rätt är det lätt att man känner sig upp i varv, ångestladdad och får svårt att sova. Koncentrationen sviktar, huvudvärken sätter in och det börjar trycka över bröstet. Man överanalyserar det som skett och har svårt att gå vidare. Och blir problemet inte löst kan det även hända att vi omedvetet skapar ett emotionella bagage som fortsätter att påverka oss under kommande år och i nya relationer. Men får vi en uppriktig ursäkt när vi behöver den som mest kan detta bidra till att den fysiska och mentala hälsan förbättras hos både givaren och mottagaren av ursäkten.

Forskning menar nämligen att en ursäkt kan bidra till sänkta episoder av ångest och depression, samtidigt som den hjälper till att laga förhållanden som har varit på glid. Och studier från Hope College och Virginia Commonwealth University har även visat att hjärtfrekvenser, blodtryck, svettnivåer och muskelspänningar i ansiktet sjunker hos individer som har blivit felaktigt behandlade om dom enbart tänker på att dom får en ursäkt. Och om tankens kraft har en sådan enorm påverkan på vårt fysiska mående, tänk dig då hur läkande en verklig, genuin ursäkt är.

The power of the apology
Nu när vi vet hur viktig en ursäkt faktiskt är, är det dags att bekanta oss med hur man säger förlåt på riktigt. Den amerikanske psykoanalytikern Robert Gordon har dedikerat ett helt Ted Talk till konsten att säga förlåt och menar att det bör finnas tre huvudelement i en ursäkt för att den ska vara riktigt effektiv: bekräftelse, ånger och empati, och gottgörelse.

Bekräftelse. När det kommer till en uppriktig ursäkt är det viktigt att vi verkligen förstår hur våra handlingar påverkar andra, och just därför är det viktigt att man inkludera order ”jag” i sin ursäkt, menar Gordon. På så sätt bekräftar man att man vet att det man gjort är fel. Säg till exempel att du är sen till en viktig middag eftersom du har prioriterat något annat under eftermiddagen, då bör du inleda sin ursäkt på ett liknande vis: ”Jag är ledsen att jag kom hem sent ikväll.”

Ånger och empati. För att en ursäkt ska bli genuin behöver du verkligen ångra ditt beteende och ha möjligheten att sätta dig in i någon annans situation, då du behöver visa att du verkligen förstår hur ditt snedsteg har fått någon att känna eller må. Och detta kan du bevisa för motparten genom att bygga på ovanstående ursäkt på följande vis: ”Jag är ledsen att jag kom hem sent ikväll. Jag ångrar att jag felprioriterade min tid. Jag blir själv både besviken och irriterad när folk inte håller det dom lovar, så jag förstår hur sårande mina handlingar är.”

Gottgörelse. När du genuint har bett om ursäkt för dina handlingar, bör du även försöka att gottgöra för snedsteget på något sett. Nej, du kan inte få det du gjort ogjort, men du kan absolut gottgöra för att du kom sent till middagen genom att till exempel själv laga en riktigt härlig middag för dig och och personen du sårat. Visa att du verkligen bryr dig och är villig att reparera de skador du har orsakat. På så sätt möjliggör du viktiga läkningsprocesser hos er båda, samt att du bevisar hur majoriteten av era kommande kommunikationer kommer att se ut. Gör om och gör rätt, helt enkelt. Det här klarar du.

av Elin Beattie

Du kanske även gillar

Betalt Samarbete

När vi hörde talas om den digitala sömnkliniken Learning to Sleep, visste vi att detta var ett gäng som vi ville prata om sömn med! Förutom att Learning to Sleep erbjuda digitala KBT-behandlingar för individer med etablerade sömnproblem, sitter teamet bakom detta genialiska företag även inne på en mängd kunskap som kan hjälpa just dig att sova bättre.

Betalt Samarbete

När vi hörde talas om den digitala sömnkliniken Learning to Sleep, visste vi att detta var ett gäng som vi ville prata om sömn med! Förutom att Learning to Sleep erbjuda digitala KBT-behandlingar för individer med etablerade sömnproblem, sitter teamet bakom detta genialiska företag även inne på en mängd kunskap som kan hjälpa just dig att sova bättre.
Själva syftet med att vara huvudkaraktären i sitt eget liv handlar inte om att se resten av världen som oviktiga roller. Det är en fin balansgång mellan att sätta sig själv först samtidigt som man också vill tänka på dem runt omkring sig. I grund och botten tror vi att man i första hand måste ta hand om sig själv för att kunna ta hand om andra.
Själva syftet med att vara huvudkaraktären i sitt eget liv handlar inte om att se resten av världen som oviktiga roller. Det är en fin balansgång mellan att sätta sig själv först samtidigt som man också vill tänka på dem runt omkring sig. I grund och botten tror vi att man i första hand måste ta hand om sig själv för att kunna ta hand om andra.
I SAMARBETE MED MINDFULLY. Visste du att naturen och naturnärvaro kan hjälpa dig att stressa av och varva ner? Vi har haft äran att prata med Petra Ellora Cau Wetterholm, legitimerad psykolog och grundare av Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden, om skogens helande kraft, vad naturkontakt har betytt för henne, samt hur just du kan ta hjälp av naturen för att finna ett inre lugn.
I SAMARBETE MED MINDFULLY. Visste du att naturen och naturnärvaro kan hjälpa dig att stressa av och varva ner? Vi har haft äran att prata med Petra Ellora Cau Wetterholm, legitimerad psykolog och grundare av Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden, om skogens helande kraft, vad naturkontakt har betytt för henne, samt hur just du kan ta hjälp av naturen för att finna ett inre lugn.

Mer inspiration till din inbox!