fbpx

kreativitet

I mitten av 1970-talet myntades begreppet flow av den ungersk-amerikanska psykologen Mihály Csíkszentmihál. Flow är ett begrepp inom positiv psykologi som refererar till ett oerhört fokuserat mentalt tillstånd som kan infinna sig när vi arbetar – ett tillstånd som främjar både vår kreativitet och produktivitet. Vissa beskriver flow som att vara ”in the zone”; att man är så fullkomligt försjunken i sin aktivitet, syssla eller uppgift att man glömmer bort tid och rum. Flow handlar därför aldrig om krav, måsten och kvantitet, utan uppnås enbart genom fokus, engagemang och glädje.
Inte kreativt lagd säger du? Tänk om säger vi! Oavsett vad du jobbar med så behöver du då och då använda ditt kreativa sinnelag för att kunna lösa vissa arbetsuppgifter. Även du som redan jobbar med din kreativitet kan ibland fastna i gamla vanor och tappa gnistan som behövs för att kunna skapa.

Mer inspiration till din inbox!