fbpx

Mantle

Hälsa och balans har alltid varit den röda tråden genom Stina Lönnkvists karriärval. Något som dessutom har utmärkt hennes väg är att hon aldrig har attraherats av de klassiska banorna. Hon har skapat sin egen väg och byggt den karriär och livsstil som skapar utrymme för det hon brinner för.

Mer inspiration till din inbox!